Bæredygtighed

Sådan arbejder WallPipe med Bæredygtighed.

Bæredygtighed er et begreb, der virkelig har fået vind i sejlene og er kommet på alles læber de seneste år. Det er jo heldigvis positivt, at den grønne omstilling er kommet i fokus. Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan blive bedre til at passe på jorden og de ressourcer, vi har til rådighed nu og her.
Når man bare producerer nye produkter i ét væk uden omtanke for miljøet og de ressourcer, jorden har til rådighed, vil man af naturlige årsager i sidste ende løbe tør. Derfor er et godt sted at starte ved at udnytte og genbruge de produkter og materialer, der allerede har været igennem produktionsmøllehjulet én gang. Og det er netop det, WallPipe gør; Ved at tage et brugt vandrør og give det en ny funktion og værdi, også kaldet upcycling og recycling.

For at integrere bærdygtigheden i virksomhedens DNA 100% arbejder vi udefra FN's Verdensmål, dette kan du læse meget mere om nedenfor. 

FN's Verdensmål

Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden. WallPipe arbejder ud fra 4 af de 17 verdens mål.

Verdensmål nr. 4

WallPipe støtter de Danske uddannelser. Vi bidrager bl.a. til uddannelsessystemet ved at have 6-8 praktikpladser hvert år til studerende. Her støtter vi op omkring de studerendes uddannelse og klæder dem på til at kunne færdiggøre deres uddannelse samt til at stå stærkere når de skal ud i erhvervslivet. vi arbejder i tæt dialog med Erhvervsakademierne om hvordan vi sammen kan inspirere og udvikle de studerende.
Vi har flere gange om året besøg af studerende, hvor vi giver dem rundvisning i vores kreative miljø, herefter får de stillet en konkret udfordring de skal forsøge at løses igennem innovation.

Vi er en del af Scandinavian Growth Creators

SGC er et EU-projekt, som vil nå målet om at styrke de studerendes innovative kompetencer ved at skabe og teste fælles modeller for længerevarende samarbejder mellem studerende, vidensinstitutioner og virksomheder. Vi vil have fokus på at uddanne "skandinaviske innovatører", der rent faktisk kan skabe innovation, fremfor bare at identificere områder, hvor der kan skabes innovation.

Verdensmål nr. 8

Værdien tilbage til mennesket.

Hos Wallpipe går vi ind for at tage socialt ansvar. 
Vi har valgt at 90-95% at de ansatte i WallPipe skal bestå af ''mennsker på kant af arbejdsmarkedet''
Vi ønsker at give dem en chance til og værdien tilbage i hverdagen. Vi er stolte over at vi både kan gøre noget godt for samfundet og stadig kan leverere produkter af høj kvalitet, som er produceret af genanvendt materiale. Det giver os en stolthed, at vi med vores producering er med til at værne om det miljø og de mennsker, vi lever i og med. 

Vi hjælpe andre virksomheder

At drive virksomhed på denne måde, er et rigtig godt match til WallPipe og vi tror på at flere virksomheder kan benytte sig af samme metoder/forretningsmodel med et succesfuldt resultat. Derfor bruger vi tid på at dele ud af vores erfaringer omkring CSR og FN’s verdensmål samt samarbejdet med jobcentret omkring rekruttering af kompetent og relevant arbejdskraft – vi skal hjælpe hinanden med det, der virker.” Lisbeth Mikkelsen

Verdensmål nr. 11

Vi hjælper Randers med at opnå højeste genanvendelsesprocent

Affald og genbrug spiller også en stor rolle i DK2020-samarbejdet, som Randers kommune er blevet udvalgt til at deltage i. Randers har dermed forpligtet sig til at gøre en indsats for, at CO2-udledningen reduceres med 70% inden 2030 – og at vi bliver CO2-neutrale inden Danmark er pt. blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Og i Randers Kommune stiger affaldsmængderne – år for år. Randers vil arbejde med flere af verdensmålene, herunder:

Verdensmål 9 –Randers vil f.eks. fremme cirkulær forretningsudvikling hos private erhvervsdrivende.

Verdensmål 12 –. Randers vil f.eks. mindske klimaaftrykket ved at nedbringe affaldsmængden, sortere bedre og genbruge mere.
Verdensmål 17 –. Randers vil f.eks. være vækstcentrum for cirkulær udnyttelse af f.eks. plast eller tekstiler.

WallPipe er en del af det Advisory Boardets som skal hjælpe Randers med at nå ovenstående mål og komme med konkrete anbefalinger, ud fra viden og erfaringer m.m. Vi sætter en stor ære i og være med til at kunne gøre en forskel både lokalt og globalt. 

Verdensmål nr. 12

100% miljøvenlige produkter. Hos WallPipe ønsker vi at stoppe overforbruget. Derfor anvender vi materialer som skulle have været smidt ud, herunder primært vandrør, så der genereres mindst muligt skrald.Vi ser ikke de brugte vandrør som skrald mere som en ressource til at kunne producere holdbare produkter.

Vi styrker den cirkulære økonomi. WallPipe benytter genbruget materialer til at producere de produkter, du kan finde her på vores webshop. Ved cirkulær økonomi stoppes den lineære økonomi, hvor "brug-og-smid-væk"-kulturen lever. I cirkulær økonomi genbruges eksisterende ressourcer, intet går tabt i produktionen, og materialerne bevarer deres værdi

Designet til at leve længe. Klassisk og æstetisk design med reference til newyorkerstilen. Hos WallPipe ønsker vi, at vores produkter skal leve så længe som overhovedet muligt. Derfor designer vi produkterne i tidsløse designs, som ikke lige går af mode, og derfor kan de bruges længe - uanset tidens trend.

Samarbejde med Genbrugsstationen

VI har indgået et samarbejde med Randers kommune og genbrugspladsen - de har doneret en container som er blevet sat op ved genbrugspladsen i Randers. Formålet med containeren er, vi kan hente vandrør der skulle være smidt ud af den lokale borger. Genbrugstationen opnår deres mål om at køre så lidt affald væk som muligt.