Bæredygtighed

Bæredygtighed.

Danskernes forbrug er blandt det højeste i verden, og hvis alle levede som os, ville det kræve 3,6 jordkloder at dække behovet. Heldigvis kommer der mere fokus på den grønne omstilling, og nu mener mere end seks ud af ti danskere, at det er nødvendigt at ændre livsstil af hensyn til klimaet. Bæredygtighed er et begreb, der virkelig har fået vind i sejlene og er kommet på alles læber de seneste år. Det er ikke et nyt begreb, men med vedtagelsen af FN’s Verdensmål etableres der for første gang et globalt sprog for bæredygtig udvikling.

Sådan arbejder WallPipe med Bæredygtighed

Hos WallPipe arbejder vi for at løfte det samfundsmæssige ansvar bl.a. ved at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores normale forretningsaktiviteter - enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere. Vi vil gerne bidrage med at gå foran og være et godt eksempel på de områder, vi har at gøre med. WallPipes vision er at realisere potentialet i lokalsamfundet og de mennesker, som virksomheden relaterer sig med.

Vi er bevidste om, at fremtiden skal bestå af et bæredygtigt og cirkulært samfund, der fokuserer på at skabe produkter, som er med til at fremme den jord, vi alle skal leve på i mange år frem. Derfor kan du forvente en virksomhed, som forstår sig på, at de produkter, som bliver sendt ud til kunderne ikke blot skal være stilfulde og kreative, men på samme tid skal være produceret med et fokus på bæredygtighed. Af den grund lægger vi hos WallPipe stor vægt på, at alle processer i forbindelse med fremstillingen af produkterne går ind for samme princip: Interiør, som ikke går på kompromis med bæredygtigheden i produktet.  

For at integrere bæredygtighed i WallPipes DNA, arbejder vi koncentreret med 5 af FN’s 17 Verdensmål. Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke verdensmål vi primært beskæftiger os med.

Verdensmål nr. 4

WallPipe støtter de danske uddannelser
Vi bidrager bl.a. til uddannelsessystemet ved at have 6-8 praktikpladser hvert år til studerende. Her støtter vi op omkring de studerendes uddannelse og klæder dem på til at kunne færdiggøre deres uddannelse samt til at stå stærkere, når de skal ud i erhvervslivet. Vi arbejder i tæt dialog med Erhvervsakademierne om, hvordan vi sammen kan inspirere og udvikle de studerende.

WallPipe har desuden flere gange årligt besøg af studerende, hvor vi giver dem en rundvisning i vores kreative miljø.

Vi er en del af Scandinavian Growth Creators

SGC er et EU-projekt, som vil nå målet om at styrke de studerendes innovative kompetencer ved at skabe og teste fælles modeller for længerevarende samarbejder mellem studerende, vidensinstitutioner og virksomheder. Vi vil have fokus på at uddanne "skandinaviske innovatører", der rent faktisk kan skabe innovation, fremfor bare at identificere områder, hvor der kan skabes innovation.

Verdensmål nr. 8

Værdien tilbage til mennesket

Hos WallPipe vægter vi det sociale ansvar i at drive en virksomhed højt. Vi har valgt, at alle ansatte i WallPipe skal bestå af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, fordi vi ønsker at give dem en chance til og værdien tilbage i hverdagen. Vi er hermed med til at skabe en social værdi, der er svær at sætte tal på, men som både omfatter samfundsøkonomiske gevinster og bredere aspekter såsom livskvalitet. Vi er stolte over, at vi både kan gøre noget godt for samfundet og samtidig levere produkter af høj kvalitet, som er produceret af genanvendt materiale. Med en bæredygtig og cirkulær produktion, er vi med til at værne om det miljø, vi lever i, og de mennesker, vi deler jorden med.

Vi hjælper andre virksomheder

At drive virksomhed på denne måde, er et rigtig godt match til WallPipe, og vi tror på at flere virksomheder kan benytte sig af samme forretningsmodel med et succesfuldt resultat. Derfor bruger vi tid på at dele ud af vores erfaringer med at drive en grøn virksomhed, og samarbejder med jobcentret vedrørende rekruttering af kompetent og relevant arbejdskraft.

Verdensmål nr. 11

Vi hjælper Randers med at opnå højeste genanvendelsesprocent

Affald og genbrug spiller også en stor rolle i DK2020-samarbejdet, som Randers kommune er blevet udvalgt til at deltage i. Randers har dermed forpligtet sig til at gøre en indsats for, at CO2-udledningen reduceres med 70% inden 2030 – og at vi bliver CO2-neutrale inden. Danmark er pt. blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Og i Randers Kommune stiger affaldsmængderne -  år for år. Randers vil arbejde med flere af verdensmålene, herunder:

Verdensmål 9 – Randers vil fremme cirkulær forretningsudvikling hos private erhvervsdrivende.

Verdensmål 12 – Randers vil mindske klimaaftrykket ved at nedbringe affaldsmængden, sortere bedre og genbruge mere.

Verdensmål 17 – Randers vil være vækstcentrum for cirkulær udnyttelse af f.eks. plast eller tekstiler.

WallPipe er en del af det Advisory Board, som skal hjælpe Randers med at nå ovenstående mål og komme med konkrete anbefalinger, ud fra viden og erfaringer m.m. Vi sætter en stor ære i at være med til at kunne gøre en forskel både lokalt og globalt.

Verdensmål nr. 12

100% miljøvenlige produkter

Hos WallPipe ønsker vi at stoppe overforbruget. Derfor anvender vi materialer som skulle have været smidt ud, heraf primært vandrør, så der genereres mindst muligt skrald. Vi ser ikke de brugte matrialer som affald, men mere som en ressource til at kunne producere holdbare produkter.

Vi styrker den cirkulære økonomi 

WallPipe bruger som udgangspunkt genbrugsmaterialer til at producere de produkter, du kan finde her på vores webshop. 

Vi arbejder for at bremse den lineære økonomi og brug-og-smid-væk kulturen til fordel for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende ressourcer genbruges, intet går tabt i produktionen, og hvor materialerne bevarer deres værdi. 

Designet til at leve længe

Klassisk og æstetisk design med reference til New Yorker-stilen. Hos WallPipe ønsker vi, at vores produkter skal leve så længe som overhovedet muligt. Derfor designer vi produkterne i tidsløse designs, så de ikke mister værdi og kan bruges længe - uanset tidens trend.

Du kan ændre verden med dit forbrug 

Med kollektionen WallPipe Life, der er et cirkulært og bæredygtigt koncept, udnytter vi det store potentiale i genanvendelige materialer - bl.a. træ og læder. Vi indsamler og genbruger træ fra byggebranchen for at give det nyt liv og nye funktioner. Ved at udnytte affaldstræ og genbrugslæder til bæredygtig fremstilling af nye produkter, mindsker vi forbruget og udnytter allerede eksisterende materialer - et simpelt, effektivt og økonomisk bæredygtigt alternativ.


Verdensmål nr. 17

Samarbejde med genbrugsstationen

 Vi har i samarbejde med Randers kommune og genbrugspladsen fået opstillet en container, hvor alle der har lyst, kan aflevere brugte vandrør. Alternativet er, at de gamle vandrør sorteres med det resterende jern- og skrotaffald, der afhentes og omsmeltes til nye metaller - en proces, der er en stor CO2-synder. Det er altså en ideel situation for begge parter: Genbrugspladsen sparer på sin CO2-udledning, og vi kan hente og upcycle brugte vandrør. Det bedste er, at vi for hvert kilo jern sparer miljøet for to kilo CO2. Vi redder ikke hele verden, men det er et skridt på vejen mod en grønnere og mere cirkulær verden.

Randers FC og Vejle Boldklub

Randers FCs og Vejle Boldklubs stadionlamper har udtjent sin værnepligt, og får nu i samarbejde med WallPipe nyt liv. De gamle stadionlamper bliver restaureret, så de i stedet for at blive kasseret, kan bruges som lamper hjemme hos private fans. Dermed er vi fælles om at gøre en indsats for klimaet.